جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ( 2925 3228-026 ) info@medical3sib.ir

شرایط نمایندگی

Medical 3Sib شرایط نمایندگی

شرایط نمایندگی

ارسال شده توسط medical3sib

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی

غیرانحصاری – فروش

اشخاص حقیقی

 • تصویر پروانه کسب
 • عضویت در سامانه IMED.IR ( اداره تجهیزات پزشکی )
 • ارائه تصویر کارت ملی ( پشت و رو )
 • ارائه تصویر شناسنامه ( صفحه اول )
 • ارائه تصویر مربوط به آخرین آدرس / آدرس کنونی شرکت
 • ارائه درخواست نمایندگی و قید نام شهر در قالب سربرگ فروشگاه با مهر و امضا

 اشخاص حقوقی

 • تصویر روزنامه رسمی شرکت / آگهی تاسیس
 • عضویت در سامانه IMED.IR ( اداره تجهیزات پزشکی )
 • ارائه تصویر مربوط به آخرین آدرس / آدرس کنونی شرکت
 • ارائه درخواست نمایندگی و قید نام شهر در قالب سربرگ شرکت با مهر و امضا
 • اکتبر 4, 2020
شرکت ها ی مرتبط